Dobrodošli na uradni spletni strani Društva Konopljin klub Ljubljana Slovenija

Spletna stran je v fazi razvoja in NE PRODAJAMO TRAVE! Hvala za razumevanje.

Cilji društva:

 • Skrbeti za naše zdravje predvsem z izdelki iz konoplje, ozaveščanje, druženje. Pomagamo, da si lahko konopljine izdelke naredite sami in jih naredimo tistim, ki tega ne zmorejo – skrb za sočloveka!
 • Skrb za izobraževanje in usposabljanje za vse, ki imajo pomanjkanje znanja na področju semena, pridelave in predelave konoplje za prehranske in neprehranske namene, ohranjanje rodovitnosti tal in pridelava zdravih živil (vključitev konoplje v cikel kolobarjenja). Vzpostavitev namenskosti uporabe konoplje (prehrambeni, neprehrambeni namen) – samooskrba.
 • Priprava izdelkov iz industrijske konoplje – delavnice, ki potekajo v času sezonskih srečanj.

O financiranju:

Viri dohodkov društva so:

 • Članarina.
 • Darila in prostovoljno delo.
 • Prostovoljni prispevki in donacije fizičnih in pravnih oseb.
 • Dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic.
 • Sponzorski prispevki.
 • Sredstva javnih razpisov in drugih javnih sredstev.
 • Državne subvencije.
 • Drugi viri v skladu z zakonom.
 • Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek nad odhodki, ga porabi za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

O izdelkih KKLS:

 • Konopljine kapljice
 • Konopljin čaj
 • Konopljina krema 
 • Konopljin hidrolat
 • Izdelki so namenjeni samo članom društva.
 • Izdelki društva KKLS niso zdravilo, ampak prehransko dopolnilo, kot so: smola, maslo ali olje, čaj.
 • Uporaba izdelkov društva KKLS je na lastno odgovornost.
 • Uporaba izdelka ne nadomesti obiska pri zdravniku in ne izključuje jemanje zdravil, ki jih predpiše zdravnik.
 • V primeru zdravstvenih zapletov, možne smrti, društvo KKLS ne prevzema nikakršne odgovornosti.
 • Za vse izdelke društva KKLS, velja priporočeni prostovoljni prispevek.

O članstvu:

 • Vsaka poslovno sposobna oseba lahko postane član društva, če sprejema namen in cilje društva KKLS ter se zaveže ravnati po statutu društva KKLS, kar izrazi s podpisom pristopne izjave, ki jo določi upravni odbor KKLS in poravna letno članarino članarina znaša 20,00 €.
 • Oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvu izpolnjeno pristopno izjavo, ki jo je predhodno prejel po pošti, vključno s Statutom društva KKLS (obvezno branje).
 • O izpolnjevanju pogojev za članstvo preveri in odloča upravni odbor društva KKLS.

Koledar dogodkov:

 • Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje predsednik KKLS enkrat letno za potrebe sprejema letnega poročila.
 • Srečanje (piknik / predstavitev izdelkov / delavnica)
 • Družimo se sezonsko vsaj 2x na leto in vedno združimo zabavno s koristnim.
 • Za vse dodatne informacije pokličite: 030 397 839 ali 031 285 238

Kako se včlanim?

 • Na e-poštni naslov: info@drustvokkls.si (Pod Zadeva vpišite: KKLS-članstvo),
 • v sporočilu navedite ime, priimek, poštni naslov in razlog za včlanitev (na kratko, ni obvezno, je pa dobrodošlo) in
 • mi vam bomo poslali Pristopno izjavo in Statut društva KKLS.

Zadnja analiza CBD ekstrakta:

Analiza se vedno opravi po zadnji žetvi, spravilu in sušenju pridelka za zagotavljanje kvalitete društvenih izdelkov. Analizo opravimo tudi pred vsako pripravo društvenih izdelkov.

Konopljin ekstrakt analiziran 23.09.2020