logotip društva kkls

Društvo Konopljin klub Ljubljana Slovenija

Trenutno informativna spletna stran društva KKLS ne uporablja piškotkov.

Spletna stran je v fazi razvoja in NE PRODAJAMO TRAVE!
Hvala za razumevanje.

more down

Cilji društva:

Skrbeti za naše zdravje predvsem z izdelki iz konoplje, ozaveščanje, druženje.
Pomagamo, da si lahko konopljine izdelke naredite sami in jih naredimo tistim, ki tega ne zmorejo - skrb za sočloveka!

Skrb za izobraževanje in usposabljanje za vse, ki imajo pomanjkanje znanja na področju semena, pridelave in predelave konoplje za prehranske in neprehranske namene, ohranjanje rodovitnosti tal in pridelava zdravih živil (vključitev konoplje v cikel kolobarjenja). Vzpostavitev namenskosti uporabe konoplje (prehrambeni, neprehrambeni namen) - samooskrba. Priprava izdelkov iz industrijske konoplje - delavnice, ki potekajo v času sezonskih srečanj.

O financiranju:

Viri dohodkov društva so:

 • Članarina.
 • Darila in prostovoljno delo.
 • Prostovoljni prispevki in donacije fizičnih in pravnih oseb.
 • Dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic.
 • Sponzorski prispevki.
 • Sredstva javnih razpisov in drugih javnih sredstev.
 • Državne subvencije.
 • Drugi viri v skladu z zakonom.
 • Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek nad odhodki, ga porabi za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
  Vsaka delitev premoženja društva med
  njegove člane je nična.

O izdelkih KKLS:

Konopljine kapljice ∫ Konopljin čaj ∫ Konopljina krema ∫ Konopljin hidrolat

Izdelki so namenjeni samo članom društva.
Izdelki društva KKLS niso zdravilo, ampak prehransko dopolnilo, kot so: smola, maslo ali olje, čaj. Uporaba izdelkov društva KKLS je na lastno odgovornost.

Uporaba izdelka ne nadomesti obiska pri zdravniku in ne izključuje jemanje zdravil, ki jih predpiše zdravnik. V primeru zdravstvenih zapletov, možne smrti, društvo KKLS ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Za vse izdelke društva KKLS, velja priporočeni prostovoljni prispevek.

KKLS WEEDNIK

zeleni almanah
kanabinoidi

Ali poznate
namembnosti kanabinoidov?

Za mentalno zdravje:
→ Antipsihotčno CBD
→ Antidepresivno CBC / CBG
Za kožo (Akne):
→ THC / CBD / CBN
Za zmanjševanje apetita:
→ THCV (visoki odmerki)
Za večanje apetita:
→ THCV (nizki odmerki)
Proti infekcijam:
→ CBD / CBG / CBN
Za stimulacijo kostne mase:
→ CBD / CBC / CBG / THCV / CBN
Za astmo:
→ THC
Za lajšanje bolečine:
→ THC / THCA / CBD / CBC / CBG
Za antioksidacijo:
→ THC / CBD
Za zmanjševanje krvnega tlaka:
→ CBG
Za epilepsijo:
→ CBD / THCV / CBN
Za lajšanje slabosti (morska bolezen):
→ CBD
Za umiritev (sedacija):
→ CBG / CBN
Za sladkorno bolezen:
→ CBD
Za mišični spazem (mišična zakrčenost):
→ THC / CBD / THCA


kanabinoidi

Kaj je endo-
kanabinoidni
sistem?

Vsako živo bitje na našem planetu ne le proizvaja lastne kanabinoide, ampak ima vzpostavljen celoten signalni sistem, tako imenovan endokanabinoidni sistem.
Ta je sestavljen iz endokanabinoidov, kanabinoidnih receptorjev in encimov.

Dobro raziskana sta dva endokanabinoida: anandamid, ki je analog THC-ja in 2-arahidonoilglicerol, ki je analog CBD-ja, vendar jih je v našem telesu nedvomno še več vrst.

Tudi receptorja sta odkrita zaenkrat dva: CB1 in CB2, z različno distribucijo po telesu. CB1 receptorja je največ v centralnem živčnem sistemu medtem, ko je CB2 receptor bolj enakomerno razporejen po telesu.

Encimi, ki sodelujejo v tem sistemu pa skrbijo za pravilno nastajanje in razgradnjo kanabinoidov ter tako omogočijo optimalno delovanje endokanabinoidnega sistema.

Vir: www.institut-icanna.com

analiza

Zadnja analiza CBD
ekstrakta:

Analiza se vedno opravi po zadnji žetvi, spravilu in sušenju pridelka za zagotavljanje kvalitete društvenih izdelkov. Analizo opravimo tudi pred vsako pripravo društvenih izdelkov.

Konopljin ekstrakt analiziran 23.09.2020
analizarano
Brez predhodne analize društvo KKLS ne opravlja nikakršnih aktivnosti za namen priprave izdelkov.

membership

O članstvu:

Vsaka poslovno sposobna oseba lahko postane član društva, če sprejema namen in cilje društva KKLS ter se zaveže ravnati po statutu društva KKLS, kar izrazi s podpisom pristopne izjave, ki jo določi upravni odbor KKLS in poravna letno članarino
(članarina znaša 20,00 €).

Oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvu izpolnjeno pristopno izjavo, ki jo je predhodno prejel po pošti, vključno s Statutom društva KKLS (obvezno branje).

O izpolnjevanju pogojev za članstvo preveri in odloča upravni odbor društva KKLS.

members

Koledar dogodkov:


Občni zbor:

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje predsednik KKLS enkrat letno za potrebe sprejema letnega poročila.


Srečanje (piknik / predstavitev izdelkov / delavnica):

Družimo se sezonsko vsaj 2x na leto in vedno združimo zabavno s koristnim.


Za vse dodatne informacije pokličite:
030 397 839 ali 031 285 238

membership

Kako se včlanim?

Na e-poštni naslov: info@drustvokkls.si
(Pod Zadeva vpišite: KKLS-članstvo),
v sporočilu navedite ime, priimek, poštni naslov
in razlog za včlanitev (na kratko, ni obvezno, je pa dobrodošlo) in mi vam bomo poslali
Pristopno izjavo in Statut društva KKLS.